^Zpátky nahoru
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Kalendář

srpen 2016
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Přihlášení uživatele

Inkasní platba na měsíc září

Inkasní platba na měsíc září bude provedena 25. 8. 2016.

Tzn. od nového školního roku 2016/2017, tj. od září 2016, je nutné veškeré změny nahlásit vedoucí školní jídelny v termínu od 22. 8. – 24. 8. 2016, jinak bude platba automaticky sražena na celý měsíc září.

Alena Medková - vedoucí ŠJ

Příkazy k inkasu na měsíc červen

Příkazy k inkasu na měsíc červen byly provedeny 23. 5. 2016. Odhlášky k tomuto datu a výlety, které budou probíhat v červnu, byly odhlášeny a odečteny. Zbývající odhlášky po 23. 5. 2016 budou vráceny v hotovosti, a to v průběhu června.

Alena Medková-vedouci ŠJ

Stravování žáků v době nemoci

- zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání definuje školní stravování jako školskou službu, která je podle § 122 poskytována dětem jako hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. To znamená, že dotované školní stravování se neposkytuje v době, kdy zmiňovaní žáci nepobývají ve škole. Pouze první den nemoci je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování považován za pobyt ve škole.

Zaplacené obědy jsou rodiče povinni odhlásit. Pokud obědy v době nemoci nebudou odhlášeny žáci se tak stanou cizími strávníky a bude jim stanovena cena bez dotací, tzn. bude jim účtována plná cena 60,-- Kč.

Stravování žáků v době prázdnin, ředitelského volna

- podle § 117 písm. a) je školní družina vyloučena z toho, aby při pobytu v ní stravování poskytovalo, protože školní družina je zájmové školské zařízení a pokud bude ve školní družině zajištěn dětem pobyt o prázdninách, ředitelském volnu, pak nemají nárok na zvýhodněné stravování (za finanční normativ) - pokud se budou stravovat tak za plnou cenu.

Zdraví žáci se stravují v jídelně, nemohou odebírat stravu do jídlonosičů (vyhláška č. 107/2005 Sb., § 2, odst. 7).

Informace o bezhotovostní platbě stravného ve ŠJ

U p o z o r n ě n í !

Školní jídelna ZŠ Libina přechází na bezhotovostní platbu stravného s platností od března 2016. V případě zájmu žádáme strávníky, aby si zřídili ve své bance souhlas s inkasem. Tyto podklady je možné vyzvednout u vedoucí školní jídelny. Dětem a zaměstnancům, kteří se stravují ve školní jídelně budou tyto podklady ke zřízení souhlasu s inkasem rozdány ve škole. Termín odevzdání "souhlasu s inkasem" do 28. 1. 2016 osobně vedoucí ŠJ. V případě potřeby kontaktujte na tel. čísle 583233357. Bankovní spojení školní jídelny: 272551471/0300.

                                                                 Alena Medková - vedoucí ŠJ

Copyright © 2015. Základní škola Libina